Posts

Showing posts from December 2, 2012

Instruire privind bunele practici de răspuns ale poliţiei din Republica Moldova la fenomenul violenţei în familie: formare de formatori